Επιλεκτικότητα στη σίτιση (Picky eaters)

Ως επιλεκτικά τροφών, ή picky eaters, ορίζονται τα παιδιά (ή οι ενήλικες) που καταναλώνουν μια πολύ περιορισμένη ποικιλία τροφών απορρίπτοντας μια σημαντική ποσότητα τροφίμων, τόσο οικείων (έχουν δοκιμαστεί παλαιότερα) όσο και καινούριων (μη δοκιμασμένων). Συχνά, η απόρριψη τροφών ή η μη δοκιμή νέων, αποτελεί φυσιολογικό στάδιο της ανάπτυξης των παιδιών. Μερικά παιδιά είναι εκ φύσεως…