Τρόπος συντήρησης του μητρικού γάλακτος

Δεδομένης της ανεκτίμητης αξίας του μητρικού γάλακτος, γίνεται αντιληπτή η ανάγκη να αποθηκεύουμε για μεταγενέστερη χρήση το μητρικό γάλα που δεν καταναλώνει το μωρό στα γεύματά του. Έτσι, το γάλα που αντλείται είτε με το χέρι ή με θήλαστρο το αποθηκεύουμε κατάλληλα ώστε να εξασφαλίσουμε συνέχιση του μητρικού θηλασμού επί μακρόν. Δοχεία αποθήκευσης: Επιλέγουμε είτε…