Εφηβεία – φυσιολογικές μεταβολές

Η εφηβεία είναι η μετάβαση ενός παιδιού από την παιδική στην ενήλικη ζωή. Είναι μια δύσκολη περίοδος με μεγάλες μεταβολές, τόσο στο σώμα όσο και στον ψυχισμό του παιδιού, για αυτό γνωρίζοντάς τες γινόμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι για την επερχόμενη <<τρικυμία>>. Με υπομονή, ενημέρωση και καταννόηση … όλα θα πάνε καλά!